26 Ноя 2021

Аллилуиа
1 Блаже́ни непоро́чнии в путь, ходя́щии в зако́не Госпо́дни.
2 Блаже́ни испыта́ющии свиде́ния Его, всем се́рдцем взы́щут Его,
3 не де́лающии бо беззако́ния, в путе́х Его ходи́ша.
4 Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя́ сохрани́ти зело́.
5 Да́бы испра́вилися путие́ мои́, сохрани́ти оправда́ния Твоя́.
6 Тогда́ не постыжу́ся, внегда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя́.
7 Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, внегда́ научи́ти ми ся судьба́м пра́вды Твоея́.
8 Оправда́ния Твоя́ сохраню́, не оста́ви мене́ до зела́.
9 В чесо́м испра́вит юне́йший путь свой; внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя́.
10 Всем се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́, не отри́ни мене́ от за́поведей Твои́х.
11 В се́рдце мое́м скрых словеса́ Твоя́, я́ко да не согрешу́ Тебе́.
12 Благослове́н еси́ Го́споди: научи́ мя оправда́нием Твои́м.
13 Устна́ма мои́ма возвести́х вся судьбы́ уст Твои́х.
14 На пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся, я́ко о вся́ком бога́тстве.
15 В за́поведех Твои́х поглумлю́ся, и уразуме́ю пути́ Твоя́.

16 Во оправда́ниих Твои́х поучу́ся, не забу́ду слове́с Твои́х.
17 Возда́ждь рабу́ Твоему́: живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́.
18 Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́.
19 Пришле́ц аз есмь на земли́: не скрый от мене́ за́поведи Твоя́.
20 Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя.
21 Запрети́л еси́ го́рдым: про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твои́х.
22 Отьими́ от мене́ поно́с и уничиже́ние, я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х.
23 И́бо седо́ша кня́зи, и на мя клевета́ху, раб же Твой глумля́шеся во оправда́ниих Твои́х:
24 И́бо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть, и сове́ти мои́ оправда́ния Твоя́.
25 Прильпе́ земли́ душа́ моя́: живи́ мя по словеси́ Твоему́.
26 Пути́ моя́ возвести́х, и услы́шал мя еси́: научи́ мя оправда́нием Твои́м:
27 Путь оправда́ний Твои́х вразуми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́х Твои́х.
28 Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ния: утверди́ мя в словесе́х Твои́х.
29 Путь непра́вды отста́ви от мене́, и зако́ном Твои́м поми́луй мя.
30 Путь и́стины изво́лих, и судьбы́ Твоя́ не забы́х.
31 Прилепи́хся свиде́нием Твои́м, Го́споди, не посрами́ мене́.
32 Путь за́поведей Твои́х теко́х, егда́ расшири́л еси́ се́рдце мое́.
33 Законоположи́ мне, Го́споди, путь оправда́ний Твои́х, и взыщу́ и́ вы́ну:
34 Вразуми́ мя, и испыта́ю зако́н Твой, и сохраню́ и́ всем се́рдцем мои́м.
35 Наста́ви мя на стезю́ за́поведей Твои́х, я́ко ту́ю восхоте́х.
36 Приклони́ се́рдце мое́ во свиде́ния Твоя́, а не в лихои́мство.
37 Отврати́ о́чи мои́, е́же не ви́дети суеты́, в пути́ Твое́м живи́ мя.
38 Поста́ви рабу́ Твоему́ сло́во Твое́ в страх Твой.
39 Отьими́ поноше́ние мое́, е́же непщева́х: я́ко судьбы́ Твоя́ бла́ги.
40 Се возжела́х за́поведи Твоя́, в пра́вде Твое́й живи́ мя.
41 И да прии́дет на мя ми́лость Твоя́ Го́споди, спасе́ние Твое́ по словеси́ Твоему́.
42 И отвеща́ю поноша́ющым ми сло́во: я́ко упова́х на словеса́ Твоя́.
43 И не отьими́ от уст мои́х словесе́ и́стинна до зела́, я́ко на судьбы́ Твоя́ упова́х.
44 И сохраню́ зако́н Твой вы́ну, в век и в век ве́ка.
45 И хожда́х в широте́, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х.
46 И глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся:
47 И поуча́хся в за́поведех Твои́х, я́же возлюби́х зело́:
48 И воздвиго́х ру́це мои́ к за́поведем Твои́м, я́же возлюби́х, и глумля́хся во оправда́ниих Твои́х.
49 Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему́, и́хже упова́ние дал ми еси́.
50 То мя уте́ши во смире́нии мое́м, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя.
51 Го́рдии законопреступова́ху до зела́: от зако́на же Твоего́ не уклони́хся.
52 Помяну́х судьбы́ Твоя́ от ве́ка, Го́споди, и уте́шихся.
53 Печа́ль прия́т мя от гре́шник, оставля́ющих зако́н Твой.
54 Пе́та бя́ху мне оправда́ния Твоя́, на ме́сте прише́льствия моего́.
55 Помяну́х в нощи́ И́мя Твое́, Го́споди, и сохрани́х зако́н Твой.
56 Сей бысть мне, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х.
57 Часть моя́ еси́, Го́споди, рех сохрани́ти зако́н Твой.
58 Помоли́хся лицу́ Твоему́ всем се́рдцем мои́м: поми́луй мя по словеси́ Твоему́.
59 Помы́слих пути́ Твоя́, и возврати́х но́зе мои́ во свиде́ния Твоя́.
60 Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́поведи Твоя́.
61 У́жя гре́шник обяза́шася мне, и зако́на Твоего́ не забы́х.
62 Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Твоея́.
63 Прича́стник аз есмь всем боя́щымся Тебе́, и храня́щым за́поведи Твоя́.
64 Ми́лости Твоея́, Го́споди, испо́лнь земля́: оправда́нием Твои́м научи́ мя.
65 Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твои́м, Го́споди, по словеси́ Твоему́.
66 Бла́гости, и наказа́нию и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́поведем Твои́м ве́ровах.
67 Пре́жде да́же не смири́ти ми ся, аз прегреши́х: сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́х.
68 Благ еси́ Ты, Го́споди, и бла́гостию Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твои́м.
69 Умно́жися на мя непра́вда го́рдых, аз же всем се́рдцем мои́м испыта́ю за́поведи Твоя́.
70 Усыри́ся я́ко млеко́ се́рдце их, аз же зако́ну Твоему́ поучи́хся.
71 Бла́го мне, я́ко смири́л мя еси́, я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́м.
72 Благ мне зако́н уст Твои́х, па́че ты́сящ зла́та и сребра́.


Слава:

73 Ру́це Твои́ сотвори́сте мя, и созда́сте мя: вразуми́ мя, и научу́ся за́поведем Твои́м.
74 Боя́щиися Тебе́ у́зрят мя и возвеселя́тся, я́ко на словеса́ Твоя́ упова́х.
75 Разуме́х Го́споди, я́ко пра́вда судьбы́ Твоя́, и вои́стинну смири́л мя еси́.
76 Бу́ди же ми́лость Твоя́, да уте́шит мя по словеси́ Твоему́ рабу́ Твоему́.
77 Да прии́дут мне щедро́ты Твоя́, и жив бу́ду, я́ко зако́н Твой поуче́ние мое́ есть.
78 Да постыдя́тся го́рдии, я́ко непра́ведно беззако́нноваша на мя, аз же поглумлю́ся в за́поведех Твои́х.
79 Да обратя́т мя боя́щиися Тебе́, и ве́дящии свиде́ния Твоя́.
80 Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́ниих Твои́х, я́ко да не постыжу́ся.
81 Исчеза́ет во спасе́ние Твое́ душа́ моя́, на словеса́ Твоя́ упова́х.
82 Исчезо́ша о́чи мои́ в сло́во Твое́, глаго́люще: когда́ уте́шиши мя?
83 Зане́ бых я́ко мех на сла́не: оправда́ний Твои́х не забы́х.
84 Коли́ко есть дней раба́ Твоего́; когда́ сотвори́ши ми от гоня́щих мя суд?
85 Пове́даша мне законопресту́пницы глумле́ния, но не я́ко зако́н Твой, Го́споди.
86 Вся за́поведи Твоя́ и́стина: непра́ведно погна́ша мя, помози́ ми.
87 Вма́ле не сконча́ша мене́ на земли́: аз же не оста́вих за́поведей Твои́х.
88 По ми́лости Твое́й живи́ мя, и сохраню́ свиде́ния уст Твои́х.
89 Во век, Го́споди, сло́во Твое́ пребыва́ет на Небеси́.
90 В род и род и́стина Твоя́. Основа́л еси́ землю, и пребыва́ет.
91 Учине́нием Твои́м пребыва́ет день, я́ко вся́ческая рабо́тна Тебе́.
92 Яко а́ще бы не зако́н Твой поуче́ние мое́ был, тогда́ у́бо поги́бл бых во смире́нии мое́м.
93 Во век не забу́ду оправда́ний Твои́х, я́ко в них оживи́л мя еси́.

[Среда́:]
94 Твой есмь аз, спаси́ мя, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х.
95 Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя, свиде́ния Твоя́ разуме́х.
96 Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц, широка́ за́поведь Твоя́ зело́.
97 Коль возлюби́х зако́н Твой, Го́споди, весь день поуче́ние мое́ есть.
98 Па́че враг мои́х умудри́л мя еси́ за́поведию Твое́ю, я́ко в век моя́ есть.
99 Па́че всех уча́щих мя разуме́х, я́ко свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть.
100 Па́че ста́рец разуме́х, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х.
101 От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́х нога́м мои́м, я́ко да сохраню́ словеса́ Твоя́.
102 От суде́б Твои́х не уклони́хся, я́ко Ты законоположи́л ми еси́.
103 Коль сладка́ горта́ни моему́ словеса́ Твоя́, па́че ме́да усто́м мои́м.
104 От за́поведей Твои́х разуме́х, сего́ ра́ди возненави́дех всяк путь непра́вды.
105 Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Твой, и свет стезя́м мои́м.
106 Кля́хся и поста́вих сохрани́ти судьбы́ пра́вды Твоея́.
107 Смири́хся до зела́, Го́споди, живи́ мя по словеси́ Твоему́.
108 Во́льная уст мои́х благоволи́ же, Го́споди, и судьба́м Твои́м научи́ мя.
109 Душа́ моя́ в руку́ Твое́ю вы́ну, и зако́на Твоего́ не забы́х.
110 Положи́ша гре́шницы сеть мне, и от за́поведей Твои́х не заблуди́х.
111 Насле́довах свиде́ния Твоя́ во век, я́ко ра́дование се́рдца моего́ суть.
112 Приклони́х се́рдце мое́ сотвори́ти оправда́ния Твоя́ в век за воздая́ние.
113 Законопресту́пныя возненави́дех, зако́н же Твой возлюби́х.
114 Помо́щник мой и Засту́пник мой еси́ Ты, на словеса́ Твоя́ упова́х.
115 Уклони́теся от мене́ лука́внующии, и испыта́ю за́поведи Бо́га моего́.
116 Заступи́ мя по словеси́ Твоему́, и жив бу́ду, и не посрами́ мене́ от ча́яния моего́.
117 Помози́ ми, и спасу́ся, и поучу́ся во оправда́ниих Твои́х вы́ну.
118 Уничижи́л еси́ вся отступа́ющия от оправда́ний Твои́х, я́ко непра́ведно помышле́ние их.
119 Преступа́ющия непщева́х вся гре́шныя земли́, сего́ ра́ди возлюби́х свиде́ния Твоя́.
120 Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти моя́, от суде́б бо Твои́х убоя́хся.
121 Сотвори́х суд и пра́вду, не преда́ждь мене́ оби́дящым мя.
122 Восприими́ раба́ Твоего́ во бла́го, да не оклевета́ют мене́ го́рдии.
123 Очи мои́ исчезо́сте во спасе́ние Твое́, и в сло́во пра́вды Твоея́.
124 Сотвори́ с рабо́м Твои́м по ми́лости Твое́й, и оправда́нием Твои́м научи́ мя.
125 Раб Твой есмь аз: вразуми́ мя, и уве́м свиде́ния Твоя́.
126 Время сотвори́ти Го́сподеви: разори́ша зако́н Твой.
127 Сего́ ра́ди возлюби́х за́поведи Твоя́ па́че зла́та и топа́зия.
128 Сего́ ра́ди ко всем за́поведем Твои́м направля́хся, всяк путь непра́вды возненави́дех.
129 Ди́вна свиде́ния Твоя́, сего́ ра́ди испыта́ я́ душа́ моя́.
130 Явле́ние слове́с Твои́х просвеща́ет и вразумля́ет младе́нцы.
131 Уста́ моя́ отверзо́х, и привлеко́х дух, я́ко за́поведей Твои́х жела́х.

Слава:
132 При́зри на мя и поми́луй мя, по суду́ лю́бящих и́мя Твое́.
133 Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние.
134 Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́.
135 Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́, и научи́ мя оправда́нием Твои́м.
136 Исхо́дища водна́я изведо́сте о́чи мои́, поне́же не сохрани́х зако́на Твоего́.
137 Пра́веден еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ Твои́.
138 Запове́дал еси́ пра́вду свиде́ния Твоя́ и и́стину зело́.
139 Иста́яла мя есть ре́вность Твоя́, я́ко забы́ша словеса́ Твоя́ врази́ мои́.
140 Разжже́но сло́во Твое́ зело́, и раб Твой возлюби́ е́.
141 Юне́йший аз есмь и уничиже́н, оправда́ний Твои́х не забы́х.
142 Пра́вда Твоя́ пра́вда во век, и зако́н Твой и́стина.
143 Ско́рби и ну́жды обрето́ша мя, за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́.
144 Пра́вда свиде́ния Твоя́ в век, вразуми́ мя, и жив бу́ду.
145 Воззва́х всем се́рдцем мои́м, услы́ши мя, Го́споди, оправда́ния Твоя́ взыщу́.
146 Воззва́х Ти, спаси́ мя, и сохраню́ свиде́ния Твоя́.
147 Предвари́х в безго́дии и воззва́х, на словеса́ Твоя́ упова́х.
148 Предвари́сте о́чи мои́ ко у́тру, поучи́тися словесе́м Твои́м.
149 Глас мой услы́ши, Го́споди, по ми́лости Твое́й: по судьбе́ Твое́й живи́ мя.
150 Прибли́жишася гоня́щии мя беззако́нием, от зако́на же Твоего́ удали́шася.
151 Близ еси́ Ты, Го́споди, и вси путие́ Твои́ и́стина.
152 Испе́рва позна́х от свиде́ний Твои́х, я́ко в век основа́л я́ еси́.
153 Виждь смире́ние мое́ и изми́ мя, я́ко зако́на Твоего́ не забы́х.
154 Суди́ суд мой и изба́ви мя, словесе́ ра́ди Твоего́ живи́ мя.
155 Дале́че от гре́шник спасе́ние, я́ко оправда́ний Твои́х не взыска́ша.
156 Щедро́ты Твоя́ мно́ги, Го́споди, по судьбе́ Твое́й живи́ мя.
157 Мно́зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми, от свиде́ний Твои́х не уклони́хся.
158 Ви́дех неразумева́ющия и иста́ях, я́ко слове́с Твои́х не сохрани́ша.
159 Виждь, я́ко за́поведи Твоя́ возлюби́х, Го́споди, по ми́лости Твое́й живи́ мя.
160 Нача́ло слове́с Твои́х и́стина, и во век вся судьбы́ пра́вды Твоея́.
161 Кня́зи погна́ша мя ту́не, и от слове́с Твои́х убоя́ся се́рдце мое́.
162 Возра́дуюся аз о словесе́х Твои́х, я́ко обрета́яй коры́сть мно́гу.
163 Непра́вду возненави́дех и омерзи́х, зако́н же Твой возлюби́х.
164 Седмери́цею днем хвали́х Тя о судьба́х пра́вды Твоея́.
165 Мир мног лю́бящым зако́н Твой, и несть им собла́зна.
166 Ча́ях спасе́ния Твоего́, Го́споди, и за́поведи Твоя́ возлюби́х.
167 Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́ и возлюби́ я́ зело́.
168 Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́, я́ко вси путие́ мои́ пред Тобо́ю, Го́споди.
169 Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя.
170 Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви мя.
171 Отры́гнут устне́ мои́ пе́ние, егда́ научи́ши мя оправда́нием Твои́м.
172 Провеща́ет язы́к мой словеса́ Твоя́, я́ко вся за́поведи Твоя́ пра́вда.
173 Да бу́дет рука́ Твоя́ е́же спасти́ мя, я́ко за́поведи Твоя́ изво́лих.
174 Возжела́х спасе́ние Твое́, Го́споди, и зако́н Твой поуче́ние мое́ есть.
175 Жива́ бу́дет душа́ моя́ и восхва́лит Тя, и судьбы́ Твоя́ помо́гут мне.
176 Заблуди́х, я́ко овча́ поги́бшее, взыщи́ раба́ Твоего́, я́ко за́поведей Твои́х не забы́х.

В еврейской Библии этот псалом не имеет надписания, в греческой же и Вульгате он, как и все псалмы, начиная с 110, надписывается – «аллилуия». Псалом – алфавитный, причем каждой буквой еврейской азбуки начинается не один стих, как в тех псалмах, которые уже встречались у нас, а строфа в 8 стихов, а потому всех стихов в псалме 176, строф же 22, по числу знаков еврейской азбуки. Псалом можно считать написанным во время Ездры и Неемии, так как указания псалма на нестроения жизни, вроде враждебных отношений к иудеям правительства (Пс.118:23, 46), появление среди самих иудеев отступников (Пс.118:21, 53, 150), равно также многочисленные указания, что праведник боролся и находил защиту и подкрепление только в вере в Господа и следовании Его закону (ст. Пс.118:1–8, 14, 20, 24 и др.) совпадают с положением евреев в эпоху деятельности Ездры и Неемии, когда персидские цари мешали евреям по проискам самарян устроению их гражданской, политической и религиозной жизни, когда евреи за свою верность закону подвергались прямым даже преследованиям, напр., при Артаксерксе 3, его военачальник Вагоз обложил жертвоприношения податью; известный Артаксеркс Лонгиман издал даже повеление по проискам царедворца об истреблении иудеев (Есф. 3:8–14). В это время у евреев было много отступников от веры отцов.

Содержание псалма посвящено уяснению высоты содержания закона Божия и выяснению его благодетельного значения для человека. Несмотря на обширность псалма и кажущуюся повторяемость многих мыслей, он, однако, по выражению преосв. Феофана (см. толкование на этот псалом, введение к нему), полон разнообразия или в уяснении свойств закона, или разных его оттенков, так что для углубляющегося в его чтение представляет неистощимый материал для назидания. Указанный труд преосв. автора ознакомит желающего с деталями, оттенками содержания псалма, в его правовоспитательном понимании, мы же здесь остановимся лишь на тех местах, которые за некоторой темнотою нуждаются в выяснении прямого, буквального смысла.

Пс.118:1. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем.
Пс.118:2. Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его.
Пс.118:3. Они не делают беззакония, ходят путями Его.
Пс.118:4. Ты заповедал повеления Твои хранить твердо.
Пс.118:5. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих!
Пс.118:6. Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои:
Пс.118:7. я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей.
Пс.118:8. Буду хранить уставы Твои; не оставляй меня совсем.
Закон Божий здесь именуется разными названиями, при единстве своего внутреннего содержания выясняющими разнообразное его проявление, выражение и значение. «Закон» – общее указание, основное родовое понятие, указывающее на те непреложные нормы, которым подчиняется в своем строении и деятельности как природа физическая, так и духовная жизнь человека. «Откровения» – особые повеления, сообщенные Богом человеку для его духовного возрастания. Они «откровенны», т. е. не человеком выработаны, почему могут не иметь обязательной силы и быть ошибочными, но безгрешны и святы, так как открыты, сообщены Самим Господом, а потому и общеобязательны. Этот закон есть «путь», указывает направление деятельности человека для достижения определенной ему цели его существования на земле. «Повеления» – частные предписания, дающие указания направлению деятельности в разных видах жизни – семейной, общественной, религиозной и др. «Уставы», т. е. предписания, которые устанавливают известные отношения человека к Богу, принимаемые первым обязательства, нарушение которых влечет за собой кару, в виде разных бедствий и нестроений жизни, за это нарушение. «Заповеди», т.е. пределы, указывающие границы того, что дозволено и полезно, в каковых границах и должна быть заключена воля человека и его деятельность. С греч. и лат. под «заповедями» разумеются «оправдания», т.е. повеления Господа, при сохранении и следовании им делающие человека святым и правым пред Богом. «Суд…» – в смысле беспристрастия и непогрешимости его решений: в законе нет ничего, потворствующего страстям человека или двусмысленного, там одна правда. Писатель псалма восхваляет и считает блаженным того, кто не отступал от этого закона и неуклонно следовал ему, и молит Бога дать и ему силы для такого же исполнения этих повелений, так как только в последнем – условие душевного спокойствия и нравственного удовлетворения.

Пс.118:9. Как юноше содержать в чистоте путь свой? – Хранением себя по слову Твоему.
По сопоставлению с 8 ст. под юношей здесь нужна разуметь писателя псалма, на что указывает и 100 ст. Этим указанием можно отчасти объяснить самую обширность псалма, в которой (обширности) нельзя не видеть пытливого старания писателя понять и уяснить себе все содержание закона и его великое значение для человека, уяснить его даже в частностях; это первая проба сознательной мысли и стремления определить и наметить себе путь жизни. Вместе с тем в псалме мы увидим много указаний, где его писатель проникнут жаждой подвига и горячим, порывистым негодованием на всех, не следующих закону. Последняя черта, черта горячего желания подвигов и намерения неуклонно и прямолинейно следовать тому, что признается высоким, особенность и свойство преимущественно молодого возраста. Если писатель псалма был юношей, то тем самым устраняются те многочисленные предположения, которые приписывают происхождение его Давиду, написавшему псалом своему сыну Соломону для его обучения: Давид, когда у него родился Соломон, не был юношей, но зрелым и многоопытным мужем. «Словом» называется здесь тот же закон Божий, как сообщенный человеку от Господа через Моисея и пророков путем слова, речи. Следованием этому слову юноша сохранит свою чистоту, так как в этом законе предлагаются наставления, возвышающие человека, облагораживающие его душу и святые.

Пс.118:11. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою.
«Сокрыть… в сердце» – полюбить, глубоко усвоить, так, чтобы внешнее поведение являлось выражением внутреннего настроения. В таком же согласии внутренней жизни и ее внешнего выражения – полнота личной жизни и определенности ее направления.

Пс.118:13. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих.
Как результат глубокого проникновения закона в сердце писателя является то, что он постоянно говорит об этом законе, проповедует его, так как другого, более для него высшего и ценного предмета нет.

Пс.118:14. На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве.
«На пути откровений Твоих я радуюсь», я радуюсь, когда следую Твоим заповедям, потому что здесь нахожу удовлетворение своим влечениям. Это следование заповедям не означает теоретического только изучения закона, а многообразное проявление его в деятельности, которая во всех своих видах и направлениях была осуществлением и фактической, практической проповедью уставов Господа.

Пс.118:18. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего.
«Увидеть чудеса закона Божьего» – понять все высокое содержание его, оценить ту преобразующую его силу, которая из грешного человека делает праведника, из слабого волей – великого подвижника, из ничтожного – героя. Таких свидетельств чудесного преобразования человека под действием закона история указывает целые тысячи: все пророки были мучениками за закон и непоколебимыми его проповедниками, в истории же христианской церкви таких фактов великого подвижничества и мученичества невозможно и пересчитать. Понять и узнать такую силу и действие закона Божия на человека можно тогда, когда «открыты очи», когда не отворачиваются от него с предвзятым убеждением, а внимательно, сосредоточенно, «с открытыми очами», изучают его.

Пс.118:19. Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих.
Жизнь на земле есть «странствование», путешествие, совершаемое человеком для достижения своего отечества и постоянного, вечного местопребывания. Очевидно, последнее – не на земле, а за гробом. Если же так, то земная жизнь должна быть подготовлением к загробной и к ней может привести только безошибочно избранный на земле путь. Как и где найти последний? Этот путь указан в заповедях закона. Кто не следует им, тот заблуждается и не достигнет загробной обители, т.е. загробного успокоения, как награды за понесенные труды к его достижению. Здесь довольно ясное учение о цели земного существования, бессмертии человеческой души и загробном мздовоздаянии.

Пс.118:21. Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих.
Пс.118:22. Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои.
Пс.118:23. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих.
В этих стихах – указание того положения еврейского народа во времена Ездры и Неемии, когда они встречали противодействие как со стороны отступников от веры отцов из евреев, так и со стороны самарян. Последние называются уклонившимися от заповедей Бога потому, что самаряне признавали только Пятикнижие Моисея, а остальные священные книги евреев отвергали, вследствие чего уклонялись и от соблюдения сообщенного в этих книгах откровения. Самаряне интриговали против евреев пред персидскими правителями, и князья персов, доверяя их доносам, издавали указы, стесняющие деятельность евреев, вроде, напр., запрещения постройки храма и Иерусалима. Такие запрещения являлись незаслуженным поношением и посрамлением евреев, заботившихся только при этих постройках об удовлетворении своих религиозных нужд, а не о политическом отложении, как ложно доносили на них их враги.

Пс.118:25. Душа моя повержена в прах; оживи меня по слову Твоему.
«Душа моя повержена в прах» – я измучен, истерзан до того, что близок к смерти, обращен в пыль, в ничто – указание на то, что современные писателю настроения действовали на него удручающе, он близок был к отчаянно. – «Оживи меня по слову Твоему» – помоги Своим всемогущим содействием.

Пс.118:29. Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне.
«Удали от меня путь лжи» – сохрани меня от ложных и дурных поступков. Может быть писатель в целях ослабить интриги самарян временно останавливался на мысли, воздействовать на персидский двор непрямыми средствам, но потом, сознавая, что такой способ, являясь нечистым, может повлечь за собою целый ряд подобных же, развить в человеке безразличие к нравственной стороне поступков, сделав мерилом достоинства последних лишь внешнюю их выгодность, испугался своей мысли и с молитвой покаяния обратился к Господу, чтобы он утвердил Его в следовании лишь правде, Его закону (см. 30 ст.).

Пс.118:33. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца.
Пс.118:34. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем.
Пс.118:35. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее.
Пс.118:36. Приклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти.
Пс.118:37. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты; животвори меня на пути Твоем.
Пс.118:38. Утверди слово Твое рабу Твоему, ради благоговения пред Тобою.
Сознание писателем высоты закона, его святости и своей слабости и неопытности, вызывает в нем, при его решении неуклонно следовать указаниям закона, молитву к Господу о том, чтобы Он не оставлял его Своим постоянным вразумлением и руководством в самых разнообразных обстоятельствах и положениях жизни.

Пс.118:39. Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи.
«Поношение» – разумеется со стороны Бога за грех человека, т.е. за отступление от Его заповедей. Это поношение выражается в лишении человека величайшего блага – близости к Господу. Такое «поношение» для благочестивого человека есть величайшее бедствие, самое тяжелое наказание, которого он страшится и от которого, в случае нарушения Божественных заповедей, он молит благость Господа помиловать его.

Пс.118:42. и я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое.
Обыкновенная, обыденная мера, прилагаемая к оценке достоинства разных направлений жизни есть, большею частью, узкоматериалистическая: достоинство измеряется степенью выгоды и количеством практических удобств. В таком положении находился писатель псалма с своей глубокой верой в плодотворность закона Божия для хранящих его. Вера его была глубока, но внешнее положение было бедственно. Это вызывало насмешки над ним со стороны как врагов еврейского народа, язычников, так и его единоплеменников, неустойчивых в своей вере и отступников от нее. Так как поношение упований праведника переходило в поношение самого Господа, бессильного, будто бы, наградить и избавить от бедствий Своих чтителей, то писатель молит Его (см. 40 и 41 ст.) о ниспослании милостей для верующих в Него, чтобы тем самым дать фактическое опровержение лжи поносителей.

Пс.118:43. Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои
«Не отнимай совсем от уст моих слова истины». «Совсем» значит навсегда, постоянно, точнее бы с евр. «никогда», т. е. дай мне никогда не отступать от Твоих повелений.

Пс.118:46. буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь;
«Говорить об откровениях Твоих пред царями» – разъяснять истинный смысл того, что созидалось евреями по возвращении из плена, не опасаясь никаких ложных истолкований и недоверия со стороны правителей (см. 29 ст.).

Пс.118:51. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего.
Ст. сл. 42.

Пс.118:53. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой.
Под нечестивыми, «оставляющими закон Божий», разумеются не язычники, которые этого закона не держались, но евреи, отступившие от него.

Пс.118:55. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой.
«Ночь…» – время бедствий. В тяжелые минуты жизни писатель утешался только силой своей веры в Закон Божий и изложенные там обетования для всех чтителей Иеговы.

Пс.118:61. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего.
«Сети нечестивых», вероятно, происки самарян.

Пс.118:67. Прежде страдания моего я заблуждался; а ныне слово Твое храню.
Бедствия, пережитые евреями во время плена, показали им, что сила и могущество их народа заключается не в устроении жизни по своему усмотрению, а по указанию Господа. Хотя о последнем постоянно слышалась проповедь пророков, предвещавшая тяжелые бедствия за отступление от Бога, но народ не верил и «заблуждался» до момента наступления предвозвещенной пророками кары, в виде вавилонского плена. Теперь, за время плена, еврей научился, сознал, что его благополучие зависит от хранения «слова Божия». Писатель псалма здесь является выразителем общего настроения благочестивых израильтян.

Пс.118:69. Гордые сплетают на меня ложь; я же всем сердцем буду хранить повеления Твои.
Пс.118:70. Ожирело сердце их, как тук; я же законом Твоим утешаюсь.
Под «гордыми» можно разуметь или вообще языческих князей, пренебрежительно относившихся к евреям, или тех из евреев, которые обращали все свои усилия только на свое материальное обеспечение, не заботясь об общенародных нуждах и своей нравственной чистоте. Для всех них еврей, преданный своему народу и благочестивый, был помехой, которую им хотелось устранить.

Пс.118:81. Истаевает душа моя о спасении Твоем; уповаю на слово Твое.
Пс.118:82. Истаевают очи мои о слове Твоем; я говорю: когда Ты утешишь меня?
Пс.118:83. Я стал, как мех в дыму, но уставов Твоих не забыл.
Изображение тяжести переживаемых писателем нестроений жизни. – «Мех в дыму», точнее, мех на морозе, который от того твердеет, ломается и делается от него дым. «Мороз» здесь образ бедствий евреев, изнуривших последних.

Пс.118:94. Твой я, спаси меня; ибо я взыскал повелений Твоих.
«Твой я» – только Тебе одному предан и только от Тебя жду помощи и защиты.

Пс.118:96. Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна.
«Я видел предел всякого совершенства». Все дела и начинания человека, ограничивающие их содержание и ценность пределами земной жизни могут быть совершенны и закончены, «заповедь же Господа безмерно обширна», она не может быть закончена человеком, никто не может сказать, что он достиг совершенства в законе, ибо заповеди последнего такой высоты, что мерилом, пределом их может быть только полное богоуподобление человека, т. е. бесконечное его развитие не на земле только, но и за гробом.

Пс.118:98. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною.
Пс.118:99. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих.
Пс.118:100. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню.
Руководство заповедью Господа делает юношу разумнее учителей, сведущее старцев и мудрее врагов. Здесь указание, что псалом написан после устранения некоторых препятствий, какие встречались евреям во времена Ездры. Оставаясь преданными закону Бога, веруя в его помощь, истинные и благочестивые ревнители о благе народа не прекращали заботы о благоустроении его жизни и эти заботы часто увенчивались успехом, хотя встречали прямое противодействие со стороны врагов самарян и неодобрение со стороны учителей-старцев (Агг. 1:1–15), которые подрывали энергию строителей второго храма и в некоторых нестроениях жизни видели знаки отвержения своего народа Богом, почему предвещали неудачу всем их предприятиям.

Пс.118:109. Душа моя непрестанно в руке моей, но закона Твоего не забываю.
«Душа моя непрестанно в руке моей», – т. е. открыта всякому, доступна действию врага, или – в постоянной опасности. Вероятно, под рукой разумеется здесь открытая и прямая деятельность писателя псалма для восстановления народного благополучия и эта-то деятельность была неприятна врагам еврейского народа, которые старались в ней найти основание для осуждения писателя, может быть, путем клеветы пред персидским правительством. Но писатель не смущался враждебным к нему отношением, а непреклонно шел к исполнению и восстановлению законного служения среди своего народа.

Пс.118:116. Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить; не посрами меня в надежде моей;
Пс.118:117. поддержи меня, и спасусь; и в уставы Твои буду вникать непрестанно.
Хотя вера писателя в слово Божие была глубока, но тяжелые условия, среди которых ему приходилось действовать, ставили ему такие непреодолимые препятствия, что он прибегал к помощи Божией и взывал к Его непосредственному содействию. Показателем силы его веры здесь служит та черта, что и в минуты некоторого упадка духа он ищет поддержки не от людей, а от Господа.

Пс.118:120. Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь.
«Трепещет от страха Твоего плоть моя», писатель находится в трепете, в боязливом ожидании того, каково будет определение Господа относительно успеха его деятельности, он опасается, что по суду Божественной правды еврейский народ может оказаться недостойным Его милости, а вместе с тем и восстановления благополучия. Это опасение и заставляет его трепетать.

Пс.118:121. Я совершал суд и правду; не предай меня гонителям моим.
Пс.118:122. Заступи раба Твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые.
Деятельность во имя народного блага создала автору много врагов, которые не только презрительно относятся к нему, но и «гонят», преследуют его разными способами, которые сильно вредят успеху его благих начинаний. О прекращении этих нападок он молит Господа.

Пс.118:126. Время Господу действовать: закон Твой разорили.
Над нечестивыми отступниками от закона писатель молит Господа произнести свой суд. Их безнаказанность и благополучие вредны тем, что в колеблющихся душах вселяют недоверие к деятельности в духе указаний закона к тому, что именно только последняя увенчается успехом и вызовет благоволение со стороны Бога. Пример благополучия нечестивых как будто говорит иное. Чтобы укрепить колеблющихся, обличить отступников и ободрить благочестивых, писатель молит Бога произнести Свой суд.

Пс.118:134. избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои;
Избавление от «угнетения человеческого» является условием всецелого и постоянного служения Господу и исполнения Его закона. Внешние бедствия не имеют силы подорвать веру человека в Бога, но могут препятствовать такому распорядку времени и своего поведения, которое бы являлось и направлялось всегда к служению Господу, отвлекая силы и внимание к устранению их.

Пс.118:136. Из глаз моих текут потоки вод оттого, что не хранят закона Твоего.
Так как писатель везде проповедует о необыкновенно возвышающем действии закона на душу человека, равно так же и о том, что следование уставам Господа является верным источником и внешнего благополучия человека на земле, то на него должно было действовать удручающе всякое нарушение повелений Божиих, которое он где-либо видел: он с горьким сожалением оплакивает таких заблуждающихся людей.

Пс.118:141. Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю.
Писатель псалма не был видным по положению среди еврейского народа («мал я и презрен»), но он был одним из тех верных евреев, которые искренно любили свой народ, были преданы служению Господу и горячо стремились к восстановлению истинного богопочтения и благочестивой жизни. Может быть, что писатель псалма был одним из благочестивых левитов.

Пс.118:147. Предваряю рассвет и взываю; на слово Твое уповаю.
«Предваряю рассвет и взываю», т. е. с раннего утра «до наступления» появления рассвета, я молюсь и взываю к Тебе о защите и помощи.

Пс.118:164. Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей.
«Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей». – Семикратно – в смысле часто. – «Суды правды» – проявления Божественного гнева на врагах благочестивого писателя и всех верных евреев. Можно видеть здесь указание на то, что действия врагов еврейского народа не всегда были успешны: интриги их удавалось обличить, наступало улучшение и эти моменты жизни наполняют писателя благодарно-восторженным чувством.

Пс.118:171. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим.
Вместо «когда» точнее можно бы перевести «так как». Смысл тот: так как только от Тебя, Господи, происходит, научение закону, то я и полон хвалы к Тебе.

Пс.118:176. Я заблудился, как овца потерянная: взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл.
«Заблудившаяся… овца» – затерянный, угнетенный писатель, как и всякий истинный в данное время чтитель Иеговы, что указывает на общее тяжелое тогдашнее положение еврейского народа.

Содержание псалма представляет мало указаний на внешнее положение писателя, более же всего говорит о том, какие чувства и мысли вызываются в нем при чтении закона. В нем одном он находит отраду и успокоение, почерпает веру в торжество правды и энергию для своей деятельности. Такое содержание псалма ясно свидетельствует о том, что враждебные действия ненавистников евреев ставили последним препятствия, которые останавливали и тормозили их начинания. Но тяжесть такого положения не без просвета: писатель находил возможность радоваться и благодарить Господа за проявление Его судов (ст. 164), т.е. бывали моменты, когда деятельность врагов его была бесплодной. Общий угнетенный тон содержания псалма с проблесками света и радости в писателе подтверждает высказанное в начале псалма предположение о времени его происхождения в эпоху Ездры, когда против евреев велась интрига при дворе, вызвавшая запрещение евреям постройки храма и другие преследования и когда руководителям еврейского народа усиленно приходилось разоблачать ложь и клеветы врагов и частично вызывать проблески благоволения персидского правительства.

Профессор Александр Павлович Лопухин

Комментарии закрыты.